Osallistuimme IndustryHackin järjestämään StreetReboot Hackathoniin. Hackathon on muutaman viikon ja loppurutistuspäivien kuumeinen ohjelmointisessio, jonka järjestäjä tai sen rahoittaja on laittanut aluille, ja jonka toiveena ratkaista jokin iso ongelma tuomalla pöytään monenlaisia näkökulmia.

Tyypillisesti järjestämisvaiheessa tuohon ongelmaan ei vielä ole pienintäkään ratkaisuideaa, kun perimmäinen syykin on erittäin suuri kysymysmerkki. Hackathonissa on siis tarkoitus saada iso joukko kehittäjiä eri ryhmissä toimien ja ratkaisten eri näkökulmia annettuun haasteeseen liittyen. IndustryHack on Hackathon tapahtumien järjestämiseen erikoistunut Startup. Heidän tehtävänsä on toimia kokeneena fasilitaattorina hackathonin aikana.

StreetReboot järjestettiin digitalisoimaan Staran toimintaa. Stara lienee monelle tuttu Helsingin kaupungin katujen ja viheralueiden ylläpidosta vastaava yritys. Heidän vastuullaan on lähes 70% Helsingin katu- ja viheralueista.

 

Miten homma eteni?

Codenton Team Cityketut - eli devaajat Turo Mikkonen, Miili Halkka ja Jukka Purma - osallistui Staran haasteiden ratkomiseen. Alla Turon yhteenveto projektin etenemisestä ja  tiimin kokemuksista.  

 

Hakemus ja hyväksyntä

Staran haaste innosti heti ja kaihot äänet kehittäjien keskuudessa antoivat ymmärtää kiinnostuksensa. Ideoita heräsi tiimin kesken ja puhetta riitti muun muassa muurahaisalgoritmeista, machine learning -tekniikasta sekä datan visualisoinnista. Tiimin kesken tehtiin omat profiilit, sekä tietysti itse hakemus järjestäjälle eli IndustryHackille.

Pian saimme tietää, että pääsimme valittuun timanttiseen kahdeksan tiimin joukkoon. Itselläni oli loistava fiilis ja erittäin positiivinen asenne eteenpäin mentäessä.

 

StreetReboot Kickoff 22.9.2017

Ensimmäinen virallinen työpäivä StreetReboot -hankkeessa. Suuntasimme Staran varikolle, jossa meille tarjottiin kahvia, leipää ja aimo annos tietoa käytettävistä API-pisteistä, lisätietoa Staran pääasiallisesta työstä, sekä hiukan lisää tietoa koko tapahtumasta ja sen järjestäjistä.

Jokaiselle tiimille osoitettiin Staralta mentori, jolla siis on kokemusta itse työstä ja sen tarpeista. Meidän tiimimme mentoriksi tuli Staran hoitopäällikkö Juha-Pekka Tissari.

Juha-Pekka kertoi meille monista hankalista työtehtävistä, mitä voisi korjata tai muuttaa heidän tarpeisiinsa sopivimmiksi. Lisäksi kaikille tiimeille demonstroitiin Staran hoitokalustoa. Kävimme katsomassa tarkemmin koneiden sisältöä, työkaluja, sekä työtehtävien raportointiapplikaatiota. Aikataulut venyivät iltaan, mutta paljon informaatiota sulattaneena ideoimme vielä vähän samana päivänä työtapoja sekä lopullista demoa.

 

StreetReboot Hackathon 6.-7.10.2017

Ennen itse Hackathon tapahtumaa olimme sopineet työmme aiheen, data-pisteet, työkalut sekä vastuualueet. Testiympäristönä käytimme Lego Technic -sarjan aura-autoa, jonka auraa tarkkailemme Arduinolla. Datan käsittely, tutkimus ja esittely taas hoidettiin Pythonilla ja JavaScriptillä.

Hackathon järjestettiin Elisa HQ:ssa, eli Pasilan pääkonttorilla. Saavuimme paikalle, ja meille ojennettiin vihreät StreetReboot -hupparit sekä nimikyltit. Päivä alkoi käytännön asioilla, jonka jälkeen ryhdyttiin hommiin.

Aluksi sovimme tarkemmin mitä kukakin tekee, sillä osa datasta kerrottiin vasta äskettäin. Teimme Kanban-boardin ja tiketit, sekä ryhdyimme hommiin. Tapahtuma oli erittäin hyvin järjestetty, saimme ruokaa ja välipaloja työn äärellä ja tiimin omat työhuoneet auttoivat keskittymisessä erittäin paljon.

Ensimmäinen päivä menikin vauhdikkaasti ja saimme paljon aikaan. Oli kunnon tekemisen meininki! Toisena päivänä tavoitteena oli saada demoesitys kuntoon. Rajoitetun ajan takia kuitenkin emme päässeet haluttuun lopputulokseen, mutta meillä oli back-up -suunnitelmana auran statuksen muuttavaa dataa. Saimme kuitenkin itse Demo Fair -osuuden aikana asiat toimimaan halutulla tavalla. Vaikka haluttuun lopputulokseen ei ihan päästy, en usko sen vaikuttaneen tuomarien päätöksiin.

Emme yltäneet voittoon, mutta kokemus oli mainio! Pidin erityisesti tiimini yhteistyöstä, toimimme erittäin hyvin yhteen ja vastuut jakautuivat oman osaamisen mukaisesti. Emme ole Miilin ja Jukan kanssa samoissa projekteissa olleet, mutta tämä kokemus antoi minulle erittäin positiivisen kuvan heidän kanssaan työskentelystä.

Jos jotain olisin tehnyt vielä paremmin, niin omaan tiimiin olisin ottanut vielä yhden henkilön lisää, jolloin joko minä tai tuo kuvitteellinen neljäs tiimiläinen olisi keskittynyt enemmän idean esitelmöintiin, dokumentointiin sekä myymiseen. Näillä eväillä olisi hackathon voitettu vuoren varmasti!

 

 

Turon vinkit Hackathon-tapahtumiin osallistuville

Olen jo muutamaan ‘hackathonmaiseen’ tapahtumaan osallistunut, ja näistä kokemuksista oppineena haluan suositella Hackathoniin osallistujille muutamaa hyväksi todettua tapaa.

  1. Ensiksikin teknologioista ja tekniikoista. Suosittelen, että käytätte teille tuttuja tekniikoita suurimmassa osassa työtänne, tämä mahdollistaa nopean ja toimivan tuotoksen, joka valmistuu ainakin suurimmaksi osaksi jo tapahtuman aikana. Tiimille tuntemattomia teknologioita kannattaa ottaa vain muutama, joita sitten tutkitaan ja testataan jo ennen tapahtumaa.
  2. Toiseksi markkinointi ja dokumentointi. Tärkein osuus, niin hyvässä asiakas projektissa, kuin voittavassa Hackathon tiimissä on dokumentointi ja asiakkaalle idean kommunikointi. Hackathon tapahtumissa usein vain aika määrittelee sen miten paljon voidaan pistää tykkejä kunnon markkinointiin ja viestin edustamiseen, siksi olisi erittäin tärkeää yhden tiimin jäsenen keskittyä viestin suunnitteluun ja toteutukseen.
  3. Kolmas, mutta ehdottomasti tärkein pointti, on pitää hauskaa ja oppia jokaisesta pienestäkin virheestä tai odottamattomasta käänteestä projektin osalta. Hyvin usein tämän kaltaisiin tapahtumiin tulee ns. “Suorittaja-tiimi”, jonka pääasiallinen tavoite on saada voitto ja murehtia muista asioista, sitten tapahtuman jälkeen. Harvoin nämä tiimit voittavat, sillä ajatukset hyvin usein pyörivät vanhojen “hyväksi”-todettujen ratkaisujen ympärillä, eikä asiakas välttämättä ole etsimässä niitä vanhoja ratkaisuja vaan pussillisen uusia.

 

Projektimme tuotos ja käytetyt teknologiat

Teknologia ja tekniikat, osuuden sanoisin meidän tiimissämme onnistuneen erittäin hyvin. Meille Python ja JavaScript ovat erittäin tuttuja kieliä, sekä niiden avulla datan käsittely ja esittely olivat helppoja nakkeja, mutta tietysti suurin osa työstä tehtiin näiden teknologioiden päälle, joten niiden pyörittelyyn varattiin aikaa.

Meille tuntemattomampi osuus oli Arduino- ja C++ -ohjelmointi, mutta niistä taas minulla oli jo jonkin verran kokemusta, joten hoidin sen puolen työstämme. Markkinointi ja dokumentointi osuus, oli meidän tiimimme heikkous. Ei niinkään ettemme olisi niitä tehneet, mutta tiimin koko ja aikataulut, eivät antaneet periksi sen vertaa, että kunnon esitelmää olisi saatu luonnehdittua tuomariston esitystä varten. Tämä harmittaa itseäni erityisesti, sillä aikaisemmissa samankaltaisissa tapahtumissa olen korostanut esitelmöinnin tärkeyttä, mutta Hackathon tapahtumien luonne ei anna tarpeeksi aikaa, jotta jokainen aspekti työstä olisi varmasti valmis tulosten esitelmöinti vaiheessa.

Jatkossa otan itse opiksi, sekä varaan aikaa omasta työstäni esityksen hiomiseen. Kolmas aspekti ainakin omasta mielestäni onnistui tiimiltä erinomaisesti! Olimme sopivasti uusien aspektien kanssa tekemisissä. Omasta mielestäni koko tapahtuman ajan oli kunnon tekemisen meininki. Pidin myös erityisesti Miilin ja Jukan kanssa työskentelystä, osaamisemme sivusivat sopivasti toistemme osaamisia, joten keskustelu projektista, etenemiseen tarvittavista asioista ja työn kulusta oli helppoa ja mukavaa. Päällekkäinen, toisiaan täydentävä osaaminen oli vahvuutemme!

 

 

Vielä pari sanaa tuotoksestamme. Codenton - ja CityKettujen - it-arkkitehti Jukka Purma luonnehti projektiamme seuraavanlaisesti:

“Kalliita työkoneita käyttävissä yrityksissä sensoreiden mahdollistamaa digitalisaatiota (mennee IoT:n alle) ei kannata tehdä projekteissa tai isoissa harppauksissa: täytyy kehittää toimintamenetelmät, joilla varikot, IT, hallinto, työntekijät ja ‘älykkäät järjestelmät’ kaikki *sietävät* sen, että sensorit muuttuvat, katoavat, vaihdetaan toisenlaiseksi, lisätään ad hoc -tarpeeseen ym. Nopean muutoksen kausi tällä saralla tulee jatkumaan vielä seuraavat kymmenen vuotta, mutta työkoneita ei kannata uusia sen ehdoilla: pitää olla tottumus ja käytännöt kuinka ‘lisätä älyä’ vanhoihin koneisiin.

Menetelmien suunnittelu, koodaaminen tai kiveen hakkaaminen olisi kuin DevOps, mutta työalue on isompi: pitää voida sanoa johdolle että vain käyttämällä näitä menetelmiä, voitte hyötyä näistä uusista tietokanavista, IT-porukalle että on päästettävä tällaista tietoa sisään ja ulos, ja juteltava työntekijöiden kanssa missä on pullonkauloja joissa IoT voisi auttaa. Käytännössä tämä olisi vaativa työrooli monipuoliselle osaajalle, mutta niin kauan kuin sellaista tehtävää ei ole eikä täyttä ymmärrystä miten sen roolin täyttäjään pitäisi suhtautua, se on parempi toteuttaa konsulttien avulla: monta henkilöä yhdistää osaamisensa ja keskittyy joksikin aikaa ratkomaan tuota ongelmaketjua, tavoitteena luoda alustavat (turvalliset) käytännöt joita sitten joku asiakasyrityksestä nousee jatkamaan.”

 

IndustryHackin järjestämään Street Reboot -tapahtumaan osallistuneet CityKetut ovat:

Turo Mikkonen: “Tiimini kanssa tekeminen oli erityisen palkitsevaa näiden ihmisten kanssa ja pidin tästä kunnon tekemisen meiningistä”

Jukka Purma: “Tekeminen oli hauskaa ja jännää, enemmän alamäkijuoksua kuin maratonia: koska tahansa saattoi askelvalinta osoittautua vääräksi ja homma mennä turvalleen, mutta selvittiin ehjänä maaliin suunnilleen sitä reittiä mitä lähdettiin yrittämään.“

Miili Halkka: “Kokonaisuutena hackahton oli hieno kokemus, oman tiimin mutkaton toiminta, muiden tiimien tuotoksien näkeminen ja verkostoituminen monenlaisten osaajien kanssa antoi elämyksen, jonka kaltaista normaalissa työprojektissa on mahdoton saavuttaa muutamassa päivässä. Nopea palaute tehdystä työstä palkitsee aina.”

Codenton CityKettujen tuotokseen voi tutustua Githubissa: https://github.com/codento/snowplow_sense

Lisätietoja hankkeesta myös täällä:
https://6aika.fi/in-english/
http://rebootthecity.fi/

 

Alkuperäisen tekstin on kirjoittanut Turo Mikkonen. 

Codento