Codento siirtyi Sosiokratia 3.0 -malliin yhteisessä päätöksenteossa. Karoliina Luoto kirjoittaa Sosiokratia 3.0 -kokemuksista ja siirtymisestä vertaispäätöksentekoon. 

 

Miten Codento päätyi Sociocracy 3.0:aan?

Loppuvuodesta 2016 se alkoi olla meille selvää: Codento tarvitsee päätöksentekoonsa muita työkaluja kuin selkärangasta revityn perinteisen organisoitumistavan yhdistettynä intoon tehdä järkevästi ja ottaa kaikki mukaan (meilläkin on siis innostuttu tealistä).

Codentossa on töissä analyyttisiä ihmisiä, jotka haluavat tehdä asiat hyvin. Niinpä meillä kaivataan konkreettisia työkaluja enemmän kuin ylevää puhetta. Lähdimme hakemaan uudelleen organisoitumiseen jotakin kättä pidempää.

Tältä pohjalta teimme vuoden 2016 lopussa rivakan etsinnän valmiista menetelmästä, joka auttaisi meitä kohti yhteistä päätöksentekoa. Etsinnän tuloksena päädyimme Sociocracy 3.0 -menetelmään. Se tuntui hyvältä yhdistelmältä leanistä ja ketteryydestä tuttuja arvoja ja erityisesti yhteiseen päätöksentekoon keskittymistä.

 

Missä kohtaa nyt mennään?

S3-toimintatapaa on nyt harjoiteltu vajaa vuosi, ja tulokset ovat osittain hyvin konkreettisia.

Jos joku olisi tipahtanut torstain viikkokokoukseemme vuosi sitten, hän olisi nähnyt harvalukuisen joukon. Viikkokokouksessa puheenvuoroja käyttävät olivat harvassa ja loput osallistujat kiemurtelivat miettimässä, miten kokouksen asiat oikeastaan liittyvät omiin töihin, jotka mielessä polttelivat.

Nykyään viikkokokouksiin osallistuu valtaosa codentolaisista (kohtuullisen) innokkaasti. Kysymyksessä on keskeinen kokous, jossa yhdessä tehdään päätökset kaikille tärkeimmistä asioista, joita mikään yksittäinen piiri, eli tärkeitä asioita ratkova parvimainen tiimi, ei pysty yksin ratkaisemaan.

Asialista muodostuu esimerkiksi kymmenen eri ihmisen toivomista kohdista, joissa piirit nostavat esiin tekemisiään paremman Codenton hyväksi. Tärkeissä kysymyksissä kuullaan kannanotto kaikilta.

Tärkeimmältä tuntuu kuitenkin se, että codentolaiset ovat itse valitsemassa, mitä haasteita Codentossa ratkotaan ja miten. Jokaisella on velvollisuus ja oikeus nostaa esiin jännitteitä ja muodostaa niistä drivereita, joko piirien työssä tai niiden ulkopuolella. Lisäksi koko porukalla astutaan välillä askel taaksepäin ja katsotaan yhdessä, teemmekö oikeita asioita.

 

Codenton Sociocracy 3.0 -käytännöt

Codentossa ovat lokakuussa 2017 käytössä seuraavat S3-käytännöt:

  • Tunnistettu 10 tärkeää driveria, joita jokaista on ratkomassa piiri (organisoitumisen helpottamiseksi piireistä esillä fasilitaattorit, jäsenet ja päätösten ja työlistojen sijainti)
  • Viikkokokoukset ovat muuttuneet kaikkia koskevien päätösten foorumiksi
  • S3 on osa uusien työntekijöiden perehdytystä. Ajatuksena on, että joku edelliseen perehdytykseen osallistuneista on vuorollaan perehdyttämässä seuraavia.
  • Yhteiset drivereiden eli Codenton ratkomien asioiden valintatyöpajat käyntiin (ensimmäinen marraskuussa 2017)

Tiivistäen voisi todeta, että nyt meillä on olemassa se peruskehikko, joka tekee yhteisen päätöksenteon näkyväksi niin, että kuka tahansa voi osallistua. Kasvokkainen työskentely ei ole ainoa tapamme tehdä sosiokratiaa, vaan työtavat on etsitty myös pikaviestiväline Slackiin.

Tällä hetkellä työskentelemme sen hyväksi, että meillä olisi parempi läpinäkyvyys firman tilanteeseen päätöksenteon pohjaksi. Tavoitteena on, että jokaiselle tiimille ja yksilölle olisi mahdollista hahmottaa, mikä oman panoksen vaikutus on kokonaisuuteen. Myös drivereiden eli ratkottavien asioiden taustatarpeen kommunikointi ja niiden onnistumisen jatkuva arviointi vaatii vielä lisää työtä.

Silti tuntuu hyvältä, että olemme jo tässä kohtaa menossa ja teemme tätä yhdessä. Näinä kuukausina on ollut erityisen kivaa olla codentolainen.

 

Kenelle Sociocracy 3.0 voisi sopia?

S3-päätöksentekokäytännöissä keskitytään erityisesti haasteiden muotoiluun ja ymmärtämiseen, ennen kuin hypätään ideoimaan ja kokeilemaan ratkaisuja. Niinpä se sopii mahtavasti yhteisen ymmärryksen lisäämiseen.

S3 varmistaa tiukasti, että tärkeissä päätöksenteon hetkissä kuullaan kaikkia, joita asia koskee eikä luoteta satunnaisesta kommentoinnista saatavaan yleiskuvaan, joka usein johtaa harhaan. Näin ollen se on loistava menetelmä ympäristöissä, joissa halutaan lisätä hiljaisempien vaikutusvaltaa ja tuoda kaikki päätöksentekijöinä samalle viivalle.

Sociocracy 3.0 ohjaa arvioimaan säännöllisesti niiden asioiden relevanttiutta, joiden eteen työskennellään. Tämä tekee siitä hyvän käytännön ketterän strategian välineen: saadaan varmistettua, että tavoitteet eivät vanhene suhteessa organisaation kokemaan.

 

Presentaatio tämän blogin sisällöistä Slidesharessa: https://www.slideshare.net/codento/sosiokratia-30-codentossa-80728441.

 

Välineitä itseohjautuvuuteen ja yhteiseen päätöksentekoon – Sosiokratia 3.0

Karoliina Luoto

Karoliina Luoto