(58) The principle of transparency requires that any information addressed to the public or to the data subject be concise, easily accessible and easy to understand, and that clear and plain language and, additionally, where appropriate, visualisation be used. Such information could be provided in electronic form, for example, when addressed to the public, through a website. This is of particular relevance in situations where the proliferation of actors and the technological complexity of practice make it difficult for the data subject to know and understand whether, by whom and for what purpose personal data relating to him or her are being collected, such as in the case of online advertising.

— GDPR,  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5419-2016-INIT/en/pdf

Aina ajoittain läpinäkyvyys, selkeys ja ymmärrettävyys heilahtavat tavoiteltavista hyveistä vaatimuksiksi. Eurooppalainen tietosuoja-asetus (GDPR, general data protection regulation) käyttää enimmäkseen vaatimusten, rangaistusten ja rajoitusten kieltä, mutta sen taustalla on vanha unelma siitä miten teknologisen kehityksen pitäisi mennä: selkeästi, ymmärrettävästi, kaikille.

Näytän kolme esimerkkiä kuinka kuvallinen selittäminen on tehnyt pienen piirin erityistietoa ymmärrettäväksi:  

 

Kuvituksella keinot ja koneet tutuiksi

 

Kuva 1. Malmin puhdistusta De re metallica:ssa.

 

 

Mielivaltaisena lähtökohta on vuosi 1556 ja Georgius Agricolan latinankielinen De re metallica. Teos käännöksineen oli euroopanlaajuinen menestys. Lähes 700-sivuinen opas kuvasi kaivostoiminnan ja metallinjalostuksen sellaisella tarkkuudella, että sen ohjeilla saattoi esim. varakas aatelinen perustaa oman kaivoksen ja metallinjalostuslaitoksen.

Yleisemmin tähän aikaan koneiden piirtäminen opetus- ja markkinointimateriaaliksi oli osa konepajatoimintaa. Ehkä ymmärrettiin, että koneen toiminnan tarkka selittäminen ei riitä korvaamaan koneen valmistamiseen vaadittavaa taitoa ja kokemusta, mutta esite auttaa tilaajia ymmärtämään miten koneesta voisi olla apua ja esite auttaa luottamaan siihen, että paja tietää mitä tekee.

 

Piirtämällä selittäminen valistuksessa

Italiassa 17. vuosisadan alkaessa Galileo Galilei siirsi sotilasmatematiikan kautta opitut konepiirustuksen käytäntöjä tieteen palvelukseen. Fysiikan ja luonnonfilosofian ongelmaratkaisussa totuttiin piirustuksiin koneista ja voimaviivoista.

Vähän myöhemmin René Descartes vei mietinnöissään kuvallisen selittämisen niin pitkälle kuin pystyi ja paalutti tärkeän rajan. Raja menee tässä:

 

Kuva 2. Käpyrauhanen ja sitä liikuttavat voimat

 

Käpyrauhanen (H) on viimeinen materiaalisen maailman viimeinen pysäkki, herkkä elin johon hermot ampuvat elan vital-hiukkasia. Sen jälkeen ollaan sielujen maailmassa, jossa eivät materian säännöt enää päde. Myöhemmin tämä niin helposti irvailtava tulos oli omana aikanaan vapauttava: kaikki se mikä jää materiaalisen maailman puolelle on Descarteen fysiikassa piirrettävissä ja selitettävissä — vaikka se olisi vielä nyt vaikeaa ja suurelta osin tuntematonta. Descartesin materiaalinen maailma oli biljardipallomaailma, jossa kappaleet liikuttivat toisiaan eikä outoja energioita tarvittu. Sitä sai tutkia tallomatta teologian varpaille ja se oli ihmisen ymmärrettävissä ja kaikille kerrottavissa.

Sadan vuoden kuluttua kartesiolainen fysiikka oli jo kumoutunut, mutta yleistajuinen rationalismi, ajatus että maailma on älyllä tutkittavissa ja vaade sitä tutkia oli sisäistetty Ranskassa. Diderot'n Encyclopédie:ssa selkeän esittämisen demokraattinen vaatimus ja aikansa paras esitystekniikka kohtasivat yli kolmessatuhannessa kuvataulussa.

 

Kuva 3. Ruudin valmistusta Encyclopédie:ssa

 

Se, että ensyklopedia koko laajuudessaan yleensä pystyttiin toteuttamaan oli todistus valistuksen mahdollisuuksista. Valistuksen ihmisillä on kyky ja oikeus tietää ja saada oppia miten maailma ja erityisesti sen monet koneet ja ihmisen luomat järjestelmät toimivat ja aikalaisilla on velvollisuus yrittää jälkipolville se esittää.

 

GDPR on eurooppalainen valistusprojekti — ja hyvä niin

Hypätään yli kaiken sen mikä meni pieleen ja onnistui ja miten maailma muuttui, ja kevääseen 2018. GDPR tuo valistusajatuksen henkilötietoihin: GDPR:n mukaan kaikilla on oikeus tietää miten koneet hänen tietojaan käsittelevät ja mitä ja miksi hänestä kerätään.

Henkilötietojen koneellisen käsittelyn maailma on kuin kartesiolainen fysiikka. Me tiedämme sen mekanismit (koska olemme ne itse rakentaneet) ja ne ovat täsmällisesti kuvailtavissa. Epämääräisyyttä, mystifiointia ja herran haltuun heittämistä ei enää suvaita. Kaikki mitä voidaan tietää voidaan esittää ja kertoa kansantajuisesti, mutta esittäjiltä se vaatii taitoa ja tottumusta kuten ensyklopedisteilta, filosofeilta tai koneenpiirtäjiltä aikoinaan.

Uskon että samat keinot joihin Descartes ja ensyklopedistit tarttuivat toimivat yhä: jos henkilötietoja käsittelee mekanismi, piirretään siitä kuva. Näytetään miten makkara valmistetaan.

 

Kuva 4. Codentolainen kokeilu visualisoida henkilötietojen käsittelyä

 

GDPR on lähempänä rationalismia vanhassa filosofisessa kiistassa empirismin ja rationalismin välillä. Empirismi painottaa puhdasta dataa jolle merkitys syntyy vähitellen datan muokatessa sitä käsittelevää järjestelmää, ehkä synnyttäen erottelun henkilötietoihin ja muihin tietoihin. Rationalistinen katsanto olettaa jaottelun olevan jo tehty, ja että jaotteluja täytyy tehdä ja asiat nimetä viimeistään kun datankeräyskonetta rakennetaan. Aina kerätään nimettäviä tietoja johonkin tarkoitukseen. Jos tarkoitusta ei pysty kertomaan eikä tietoja nimeämään, kyse ei ole datan syvemmästä luonteesta vaan tarkoituksellisesta pimittämisestä.

Uusi selkeyden vaatimus ja varsinkin uhkasakot sen rikkomisesta saattavat tuntua giljotiinilta niskassa. Toisaalta historia on näyttänyt, kuinka ajoittaiset selkeyden vaatimukset ovat synnyttäneet uutta kiinnostavaa, uusia tapoja käsitteellistää ongelmia ja kuinka aiheen ymmärrystä on saatu leviämään pieneltä piiriltä yleiseksi tiedoksi.

Niille, joille pieni määrä henkilötietojen käsittelyä on välttämätön paha normaalissa liiketoiminnassa, tulevat kuukaudet tulevat selventämään onko tullut haalittua liikaa vastuuta ihmisten tärkeistä tiedoista ja kuinka sitä tietoa ja vastuuta voi minimoida.

Niille, jotka haluavat tehdä uusia innovatiivisia asioita ihmistiedolla, laskentaa ei voi enää tehdä miettimättä selkeyden, käsitteellistämisen ja esittämisen vaateita. Kun henkilötietojen käsittelyä selitetään auki, yksinkertaisimmillaan se voi johtaa  visualisointeihin jotka ovat kuin liikennemerkkejä, jotain jotka opitaan ja otetaan vakavasti. Vaikeammissa tapauksissa tullaan tarvitsemaan uusia tapoja kuvata sitä miten tietoa käsitellään ja miten se kokee laadullisia muutoksia muusta tiedosta henkilötiedoksi.

Kymmenen vuoden kuluttua elämme maailmassa jossa joko palveluihin ja tuotteisiin liittyy lisää pientä pränttiä, joka rimaa hipoen täyttää GDPR:n lakitekniset vaatimukset, tai valistuneemmassa maailmassa jossa ymmärrys itsemme ja meihin liitetyn tiedon suhteesta on syvempi, selkeämpi ja yleisempi. Codentossa etsimme esitystapoja tälle ymmärrykselle.

 

GDPR: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5419-2016-INIT/en/pdf

Kuvalähteet:

  1. De re metallica (1950), näköispainos ensimmäisestä englanninkielisestä käännöksestä, s. 302. https://archive.org/details/deremetallica50agri
  2. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Descartes;_A_Treatise_on_the_formation_of_the_foetus_Wellcome_L0017415.jpg
  3. CC BY: Wellcome Images https://wellcome.ac.uk/press-release/thousands-years-visual-culture-made-free-through-wellcome-images
  4. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Encyclopedie_volume_5-306.png

Jukka Purma