Lajissaan ensimmäinen Woodstock of Teal -tapahtuma keräsi itseohjautuvuus- ja teal-ajattelusta kiinnostuneet kehittämisen edelläkävijät koolle - ja Codentolla oli ilo toimia yhtenä tapahtuman kummeista. IT-arkkitehtimme Joonas Iivonen kirjoittaa tapahtuman annista. Jos teal, sosiokratia 3.0 ja muut viitekehykset kiinnostavat, lue ihmeessä lisää missä Suomessa mennään näiden asioiden kanssa.

Teal-ajattelu leviää työelämän muutoksen haasteita pohtivien joukossa. Teal Suomi -osuuskunnan järjestämä open space -muotoinen Woodstock of Teal -tapahtuma veti paikalle sadan hengen edelläkävijäjoukon.

Joukossa oli niin noviiseja, kokeilijoita, teal-pessimistejä kuin asiantuntijoita monenlaisista suomalaisista organisaatioista ja muutamia ulkomaalaisia osaajiakin. Ensimmäinen suurempi avoin teal-tapahtuma onnistui hienosti, keskustelu oli hedelmällistä ja avointa ja yhdessä päätimme järjestää vastaavan tilaisuuden ensi vuonna samaan aikaan.

Lukuisten aiheiden joukosta keskityimme kuitenkin paljon transformaatioon kohti tealia organisaatiota sekä siihen kuinka itseohjautuvuus skaalautuu isoihin organisaatioihin.

Noviiseja ei toki unohdettu, vaan useammassakin sessiossa käsiteltiin tealin perusteita ja jargonia. Toisaalta puhuttiin myös henkilöstöhallinnon prosesseista, palkitsemisesta ja rahan jakautumisesta teal-organisaatioissa ja -verkostoissa.

Useat organisaatiot jakoivat kokemuksiaan erilaisista toimintamalleista kuten Sosiokratia 3.0:sta ja Holocracystä.

 

 

Teal eri kokoisissa organisaatiossa

Organisaatioiden transformaatio kohti tealia puhututti paljon ja keskustelu herätti hyviä ajatuksia. Pienemmissä, muutaman kymmenen hengen organisaatioissa muutoksia voidaan helposti tehdä kattavasti ja kaikki osallistaen, mutta isommissa yrityksissä on usein parempi hakea kokemuksia rajoitetummassa ympäristössä, mikä voi olla yksittäinen yksikkö, sisäinen startup tai muu selvästi rajattavissa oleva organisaatio.

Joka tapauksessa muutoksen ja itseohjautuvuuden rajat kannattaa määritellä selvästi, mikä luo turvallisuuden tunnetta henkilöstölle muutoksen sisällä. Yhdessä todettiin myös, että kannattaa edetä pienin askelin ja kokeilujen ja niistä oppimisen kautta.

Kuten kaikessa muutoksessa henkilöstöä kannattaa tukea muutoksessa. Tukena tärkeää on itse filosofian ja tarkoituksen opettaminen, mutta myös itseorganisoitumiselle tärkeiden taitojen kuten reflektion, palautteen antamisen ja vastaanottamisen sekä itsetuntemuksen kouluttaminen.

 

Joonas Iivonen kertoo Codenton sosiokratia 3.0 (S3) -kokemuksista.

 

 

Sosiokraattisten menetelmien kokemuksia

Olemme Codentolla käyttäneet Sosiokratia 3.0 -mallia nyt noin puolitoista vuotta ja kerroimme tästä itseohjautumisen mallista ja kokemuksistamme tapahtumassa. Schneider Electricin osallistujat puolestaan kertoivat heidän kokemuksistaan Holocracyn soveltamisesta Suomen yksikössä.

Totesimme havaintojemme olevan pitkälti samansuuntaisia. Kaikkia toimintamalleja pitää soveltaa organisaatiolle sopiviksi, mutta soveltamisessa kannattaa olla varovainen ja varmistua, että on todella ymmärtänyt mallin ajatuksen ja tarkoituksen ennen kuin menee tekemään siihen merkittäviä muutoksia.

Organisaation on myös helppo palata takaisin vanhoihin tuttuihin käytäntöihin. Uusien tapojen ylläpito tarvitsee energiaa ja sitä tuomaan sinnikkäitä ja innostuneita toimijoita. Näitä toimijoita kannattaa olla niin johdosta kuin myös asiantuntijoista ja työntekijöistä, jotta vaikutus on kattava.

Oli erittäin antoisaa kuulla kokemuksia ja esimerkkejä eri organisaatioista ja myös toisilta toimialoilta.

 

Sosiokratia vs Teal

Vaikka tilaisuudessa puhuttiinkin paljon erilaisista sosiokratian toteuttamisen malleista sekä muista tavoista organisoida itseohjautuva organisaatio kannattaa huomata, että tealiä organisaatiota ei välttämättä erota vihreästä ulkoisten toimintatapojen perusteella.

Sosiokratia ei ole yhtä kuin teal ja teal ei ole yhtä kuin sosiokratia. Menetelmät eivät takaa sitä, että toiminta on evolutiiviseen tarkoitukseen perustuvaa ja henkilöstö saa wholeness-tunteen. Tealissa organisaatiossa konflikteja tulee voida nostaa rakentavasti esille ja ratkaista, mikä vihreässä organisaatiossa voi olla hankalaa tai jopa mahdotonta.

 

Itseohjautuvuus ja palkitseminen

Tavoitteiden asettaminen ja palkitseminen ovat nousseet keskustelun aiheiksi itseohjautuvuutta soveltavissa organisaatioissa.

Henkilöstöprosessit, tavoitteiden asettaminen, palkka, palkitseminen ja bonukset olivat esillä useammassakin sessiossa. Yleisesti tunnustettiin avoimuuden olevan välttämätöntä näissäkin asioissa jotta itseohjautuvuus ja motivaatio pysyvät yllä.

Mukana olleet organisaatiot jakoivat näistäkin monenlaisia kiinnostavia esimerkkejä. Lopputulemana oli pitkälti se, että palkitsemismalleja voidaan aina pelata. Useimmissa esimerkeissä oli käytössä jonkinlainen vertaisarviointi tai -palautejärjestelmä, missä työkaverit arvioivat toisiaan tai jopa koko tiimin suoriutumista ja osaamista.

Palautetta ja arviointia kannattaa tehdä usein, esimerkiksi puolen vuodenkin syklillä. Yrityksen taloudelliseen menestykseen perustuvat bonukset voidaan maksaa jopa kuukauden tasolla, millä luodaan jälleen lisää läpinäkyvyyttä ja suoraa palautetta toiminnan toiminnasta.

 

Woodstock of Tealin lopputuloksena

Näyttää vahvasti siltä, että Suomessa on useita organisaatioita, niin isoja kuin pieniä, jotka haluavat aidosti muuttaa toimintatapojaan ja siten vähintään suomalaista, jos ei jopa maailman laajuista, työympäristöä. Tapahtuma synnytti paljon positiivista ja jätti osallistujille varsin innostavan ja positiivisen tunnelatauksen. Teal-pessimistikin kertoi kääntyneensä positiiviselle puolelle.

Muutokseen tarvitaan rohkeutta ja taitoa. Mutta tukea niin rohkeuteen kuin taitoihin saa useilta erilaisilta toimijoilta kouluttajina, konsultteina ja coacheina.

 

Tekstin on alunperin kirjoittanut Joonas Iivonen. Tekstiä on muokattu myöhemmin. 

 

Välineitä itseohjautuvuuteen ja yhteiseen päätöksentekoon – Sosiokratia 3.0

 

Codento