Ahvenanmaalla oli huomattu, että saaristolautat seilasivat puolityhjinä. Oli selvinnyt, että varausten tiedonhallinta kaipasi uudenlaista ja tuoretta näkökulmaa. Codenton Team Kulho nappasi ykkössijan lauttaliikenteen optimointia teknologiaratkaisuin etsineessä hackathonissa.

Industryhack järjesti innovaatiokilpailun, jossa seitsemän ammattilaisjoukkuetta valittiin ratkomaan lauttojen tehokkaampaa hyödyntämistä muuttamatta kuitenkaan nykyisiä aikatauluja tai itse aluksia. Hackathon järjestettiin Maarianhaminassa. Tiimeille annettiin kaksi päivää ja täysin vapaat kädet sekä teknologiavalintojen että lähestymistapojen suhteen.

Codenton Team Kulhossa vaikutti kolme koodaavaa arkkitehtiä, Juuso Lehtinen, Eero Sirén ja Saara-Maija Pakarinen. Tiimin nimi Kulho juontuu kirjailija H.P. Lovecraftin Cthulhu -mytologiasta ja niihin liittyvistä kirjoista ja peleistä. Tiimin sisäisiä roolijakoja ei ollut, vaan teimme kaiken yhdessä hakemuksen laatimisesta ja ideoinnista itse toteutukseen ja visuaaliseen suunnitteluun asti.

 

Teknologia vaihtui lennosta

Oma lähtökohtamme oli Ahvenanmaalle saapuva turisti ja hänen tarpeensa käyttää saaristolauttoja. Paikan päällä juttelimme yhden laivan kapteenin sekä paikallisten lauttaliikenteen käyttäjien kanssa, ja saimme mukaan näin myös saariston asukkaiden näkökulman. Demoon nousivat tärkeimmiksi koetut haasteet eli palvelun käytettävyys, varausjono sekä reaaliaikaisen tiedon saatavuus.

Demosimme responsiivista ja intuitiivista karttapohjaista varausjärjestelmää, joka julkaistiin pilvipalvelussa. Lisäksi palvelu laski ja näytti reaaliaikaisen varaustilanteen matkustajille ja ajoneuvoille. Sovellus toteutettiin mobile first -designajattelua noudattaen moderneilla frontend-teknologioilla siten, että sen voisi helposti integroida nykyiseen taustapalveluun mahdollisimman pienin kustannuksin.

Testasimme hackathonin aikana kahta eri teknologiaa, joista valitsimme asiakkaan näkökulmasta parhaimman, eli sellaisen, jolla vältetään toimittajaloukku. Toteutuksemme pohja-ajatuksena toimi tavoite tuoda mahdollisimman paljon arvoa loppukäyttäjille mahdollisimman pienin kustannuksin.

 

Mikropalveluilla lisää toiminnallisuuksia

Demon toteutuksen ohessa myös ideoimme, kuinka vanhasta, tuotteeseen pohjaavasta taustapalvelusta puuttuvia toiminnollisuuksia voisi kehittää omina kokonaisuutta rikastavina mikropalveluinaan.

Tarpeen vaatiessa koko vanha järjestelmä olisi näin myös korvattavissa vähitellen pieninä palasina tätä strategiaa noudattaen. Tällöin välttäisimme myös kerralla täyden uudelleenkirjoittamisen tuomat riskit, ja pystyisimme takaamaan turvallisen siirtymän uuden modernimman mikropalveluarkkitehtuurin pariin.

Tämänkaltaisessa arkkitehtuurissa palaset ovat helposti korvattavissa, esimerkiksi jonkin toteutusteknologian vanhetessa, mikä tekee uudelleen kehittämisestä huomattavasti kustannustehokkaampaa perinteiseen monoliittiseen ratkaisuun verrattuna.

 

Pilotin kehittäminen jatkuu

Ahvenanmaan saariston asukkaat käyttävät lauttoja päivittäin ja lisäksi niillä on suuri merkitys alueen turismille. Oli todella mielenkiintoista päästä ratkomaan aitoa ja merkittävää ongelmaa, jolla voisi samalla auttaa ihmisiä. Saimme paljon positiivista palautetta ja erityisesti pidettiin siitä, että varauksia pystyi tekemään kartalla ja, että palvelu näytti lähes reaaliaikaiset varausasteet.

Hackahthonissa syntyi toimivaa ja olosuhteet huomioiden erittäin siistiä koodia, jota lähdemme pilotissa kehittämään eteenpäin. Pitäydymme siinä mallissa joka muodostui hackhathonin aikana. Suunnitteilla on jalostaa jo toteutettuja toiminnallisuuksia eli varauslomaketta ja karttaa sekä lisätä palveluun saariston asukkaille autojen varausjono ja lauttojen henkilökunnalle oma raporttinäkymä.

Kartalle toteteutetaan yksinkertainen reititys eli käyttäjä voi varata matkan mahdollisimman helposti ja palvelu ehdottaa sopivimman reitin ja aikataulun. Lisäksi hyödynnämme Codenton palvelumuotoilun ammattilaista, joka tekee palvelusta entistäkin selkeämmän. Panostamme mahdollisimman vaivattomaan ja miellyttävään käyttäjäkokemukseen.

 

Jatkokehitykseen Ahvenanmaan “reittiopas"

Tulevaisuudessa pilotin jälkeen toivomme pääsevämme toteuttamaan monimutkaisempaa reititystä, jossa matkoja voisi varata koko Ahvenanmaan alueella eri laiva- ja bussilinjojen yhdistelminä. Lisäksi lopulliseen palveluun liitettäisiin maksujärjestelmät.

Asiakas voisi ostaa bussiliput, laivaliput ja erilaisia kausikortteja sekä kaikkien näiden yhdistelmiä helposti samasta paikasta. Käyttöasteita seurattaisiin myös kaikilla linjoilla ja niitä voisivat hyödyntää kaikki järjestelmän käyttäjät.

Muita lisäominaisuuksia olisivat ajoneuvojen varausten optimoiminen, saaristolaisten omien paikkojen erikoisvarauksien lisääminen palveluun, edistyneemmät raportointinäkymät, ruuhkahuippujen varausten ohjaaminen muille vuorokauden ajoille ja autojen lastaamisen aputyökalu. Kaikissa vaiheissa aiomme hyödyntää talon sisäistä palvelumuotoiluosaamistamme ja investoida käyttäjäkokemukseen.

Kato webinaari: Paikkatietoteknologian hyödyntäminen

Codento