Sellaisen voittajatiimin kokoaminen, joka vie projektin läpi ennätysajassa, ei tilaajan päässä ole välttämättä helppo homma. Ohjelmistokehitystä tehdään usein monitoimittajaympäristöissä ja -tiimeissä, ja näin projektin parissa askartelee monen toimijan konsultteja ja asiantuntijoita.

Mitä timanttisen ohjelmistokehitystiimin kokoamisessa pitäisi ottaa huomioon? Mistä löytää huippuosaajat ja miten saada tiimi toimimaan sujuvasti yhteen? Kannattaako tiimiinsä edes pyrkiä kasaamaan vain terävintä kärkeä, vai koostuuko timanttinen huipputiimi jostain muista elementeistä? 

 

CV kertoo osaamisen

 

Projektin käynnistyessä katselmoidaan eri konsulttiyritysten tarjoamia ceeveitä ja etsitään sopivia ja kokeneita arkkitehtejä, teknologiat kuin omat taskunsa osaavia backend- ja frontend-kehittäjiä sekä käyttäjäkokemuksesta eläviä UX-designereita. 

Jotta paketti saadaan pidettyä kasassa, myös rautainen Scrum Master olisi hyvä saada mukaan projektiin. Uskotaan, että kun kaikkien CV:n rivit täyttävät tietyt huippuluokan kriteerit, projekti ei voi olla muuta kuin menestys. 

CV:stä saadaan tietää konsultin osaamistaso ja kokemusvuodet kustakin teknologiasta ja osaamisen osa-alueesta, ja näin pystytään varmistamaan, että rooli tulee täytettyä parhaalla mahdollisella taidolla. 

 

Kulttuurien yhteentörmäykset eivät edistä projektia

 

Pelkkiä ansioluetteloita läpikäymällä ei välttämättä kuitenkaan saa selville sitä, miten koko tiimi hioutuu lopulta yhteen. Monitoimittajaympäristöissä tekijät tulevat eri yrityksistä ja eri kulttuureista, mikä ei pelkkää ansioluetteloa lukemalla selviä. 

Joidenkin konsulttien luonnollinen elinympäristö on keskijohdoton, itseohjautuva organisaatio, kun taas toiset saattavat tulla välimallin järjestelystä tai kokonaan hierarkisesta linjaorganisaatiosta. Väärinkäsitykset siitä, miten tiimikaverit projektissa pelaavat, saattavat syntyä kulttuurien yhteentörmäyksistä. Koko projekti kärsii, kun käsitykset työtavoista poikkeavat toisistaan.

Toisinaan osaajan projektiin välittänyt firma ei ole konsultin varsinainen työnantaja ja tilaajalla ei ole suoraa suhdetta hänet toimittaneeseen yritykseen. Näin ollen tilaajalla ei välttämättä ole näkyvyyttä projektissa työskentelevien konsulttien kotipesään ja tämä saattaa monimutkaistaa kommunikaatiota. 

 

Huippujoukkue kymmenestä kapteenista?

 

Huippuosaajat ovat myös kalliita ja konsulttitalot tuntevat senioreidensa arvon. Kaiken kukkuraksi alalla vallitsee osaajapula, ja kokeneimmat osaajat ovat joko kiven alla tai varattuja. Projektin kokonaiskustannukset nousevat huimasti, jos jokaiseen rooliin haalitaan oman alansa kirkkain kärki. 

Kannattaako siis hankkia projektiin kahdeksan supersankaria, jos lopputuloksen kannalta ei vaadita senioritason osaamista kuin ehkä yhdeltä projektiin osallistuvalta konsultilta? Jalkapallojoukkueeseenkaan ei hankita pelkkiä kapteeneita eikä jokainen rakennustyömaalla ole rakennusmestari. Leikkaussalissakin on useimmiten vain yksi kirurgi mutta monta assistenttia.

 

Viisi vinkkiä ohjelmistokehitystiimin kokoamiseen

 

Miten sitten välttää haasteet, ja samaan aikaan saada rakennettua se timanttinen tiimi, joka vie projektin maaliin laadukkaasti, sovitussa ajassa, ja vieläpä sovitussa budjetissa?

 

1. Osta koko tiimi samalta toimittajalta/toimittajaperheeltä

Varmistat, että tiimi kommunikoi keskenään ja jakaa samat työtavat ja -käytänteet. Tiimi tukee toistensa osaamista, ja he ovat jo saattaneet tehdä aiemmin yhdessä juuri samanlaisen ratkaisun, jota sinun projektisi vaatii. Kun ostat yhdeltä toimittajalta, neuvottelut kokonaiskustannuksista ovat mahdollisempia.

 

2. Osta suoraan konsultin kotiyritykseltä

Esimerkiksi projektin sisällössä tai asiantuntijoiden saatavuudessa tapahtuvat muutokset on helpommin kommunikoitavissa, jos sinulla on suora yhteys konsultin toimittaneeseen yritykseen. 

 

3. Valitse projektin työskentelymalli vastaamaan tavoitteita ja aseta sen pohjalta roolit ja osaamistasot

Mihin tehtäviin tarvitaan seniori-tason osaamista, missä taas nuorempikin koodari pystyy työskentelemään ja suorittamaan tarvittavat tehtävät? Pystyt näin optimoimaan projektin kustannuksia, ja vältät toisaalta usean vahvan näkemyksen omaavan seniorin mahdollisesti ristiriitaiset odotukset

 

4. Varmista, että toimittajan organisaatiokulttuuri on hyvä match omalle organisaatiollesi

Kun ostat yhdeltä toimittajalta fiksusti kootun tiimin, vältät kulttuurieroista johtuvat, tiimin sisäiset kitkatekijät. Varmista kuitenkin myös, että toimittajan kulttuuri ja tiimin tapa toimia vastaa myös oman organisaatiokulttuurisi odotuksia. Yllätyksiä voi syntyä esimerkiksi silloin jos ostamasi tiimi on tottunut itseohjautuvuuteen, mutta tilaajana edellytät linjaorganisaatiolle tyypillistä työn seurantaa ja raportointia. 

 

5. Luota toimittajan kykyyn muodostaa tarpeitasi vastaava tiimi. 

Kaikki seikat eivät käy suoraan ilmi CV:itä lukemalla. Toimittaja tuntee konsulttinsa ja näiden yhteensopivuuden paremmin kuin paperilta välittyy. Mikset hyödyntäisi tiimin muodostuksessa sitä kokemusta, joka toimittajan puolelle on jo kertynyt?Teksti Johanna Virmavirta, Heidi Saarinen, Hannes Alarotu, Olli-Pekka Lamminen ja Pekka Korolainen

 

Lataa opas uuden verkkopalvelun teknologiavalintoihin.

Codento