Puoli miljoonaa klusteriin vai eurolla pilveen?

Olimme pitkään miettineet Hadoop-klusterin hankintaa. Meillä oli tarve yhdistää ja analysoida rakenteellista ja ei-rakenteellista dataa. Olimme käyneet useammalla yritys- ja toimittajavierailulla ymmärtääksemme mitä olemme ostamassa. Investoinnilla olisi hintaa noin puoli miljoonaa. Kolmelle vuodelle jaksotettuna. Meitä askarrutti kolme keskeistä kysymystä:

 • Onkohan meillä osaamista?
 • Mistäköhän  saamme osaajat?
 • Onkohan business case riittävä?

Tämähän on valtava sitoutuminen. Päätöstä punnittiin pitkään ja hartaasti.

Eräänä päivänä törmäsimme firman käytävällä devaajaan, jolla oli Google GCP-tili. Tuli asia puheeksi ja hän sanoi, että voisi iltapäivällä tehdä PoC:n Googlen BigQueryllä. Hieman ihmettelimme mitä hän mahtoi tarkoittaa. Päivän päätteeksi asiantuntija tuli luoksemme ja kertoi, että oli tehnyt testin 10 miljoonalla rivillä, ajo kesti viisi minuuttia ja maksoi alle euron.

Lopetimme välittömästi miettimästä palvelimen hankintaa ja siirryimme pilveen. Kuulostaako tutulta?

 

Miten edetä pilvimatkan kanssa - hallitusti?

 Moni yritys on jo pitkällä julkipilvien hyödyntämisessä. Kokemusta on karttunut ja erityisesti asioista, mitä ei kannattaisi tehdä tai pitäisi tehdä toisin. Seuraavassa on joukko kysymyksiä, jotka kokemuksemme mukaan askarruttavat edelleen useita organisaatioita:

 • Mitä hyötyjä pilvi voi tarjota?
 • Miten saavuttaa nopeasti tuloksia?
 • Miten varmistaa onnistuminen?
 • Mitä valmiuksia pitäisi olla?
 • Miten kiihdyttää kilpailukykyä?

 

Pilven käytön hyödyt

Pilven käytöstä saatavat hyödyt voidaan karkeasti jakaa kolmeen ryhmään:

 1. Kustannushyötyihin
 2. Uusien innovaatioiden ja älykkäiden palvelujen nopeaan hyödyntämiseen sekä
 3. Laadullisiin hyötyihin elastisuuden kautta

Elastisuudella  tarkoitetaan, että pilvi skaalautuu käytön mukaan -  alkaakin olla jo organisaatioissa laajemmin ymmärretty, että kapasiteettia käytetään ainoastaan sen verran kuin juuri nyt tarvitaan. Palvelimia ei omisteta vaan niistä maksetaan käytön mukaan. Jos ei ole käyttöä, niin ei ole myöskään maksua. On esimerkkejä, että IT-kulut voivat olla 40-60% prosenttia halvemmat verrattuna tilanteeseen, jossa organisaatio  operoi omilla tai yksityisessä pilvessä olevilla palvelimilla.

Toki pilven käyttö yksistään ei säästä mitään. Pilven arkkitehtuuri pitää rakentaa oikein, palvelut pitää valita käyttötarkoituksen mukaan, hallintamalli pitää olla kunnossa ja kustannuksia pitää systemaattisesti seurata ja minimoida.

 

Palveluiden hallitulla ja suunnitelmallisella käyttöönotolla kilpailuetua

Palvelujen käyttöönotto on usein nopeaa ja helppoa. Pilvessä on ns. puolivalmisteita, jotka on esikonfiguroitu ja toimivat keskenään. Koodauksen määrä vähenee tai se voidaan kohdentaa suoraan paremmin loppukäyttäjäkokemukseen. Uusia liiketoiminnallisia ideoita on usein helppo kohtuullisen yksinkertaisesti koeponnistaa ja testata.

Pilvessä on valmiita työkaluja ja palveluja vaativan analytiikan ja Big Datan soveltamiseen, mobiili- ja web-sovellusten tekemiseen, globaaleihin sisällönjakelupalveluihin ja IoT:n rakentamisen. Näitä voi testata ja todeta, että palvelua aletaan hyödyntämään tai se ei sovellu tarpeeseen. Isoja investointeja ei tarvita. Kaikesta maksetaan käytön mukaan.

Seuraava vaihe on hyödyntää pilven tarjoamia AI ja koneoppimisen palveluja. Parhaimmillaan vain parilla napin painalluksella saadaan käyttöön suuret resurssit ratkomaan algoritmeja ja ongelmia, mikä aikaisemmin ei ollut mahdollista. Liiketoiminnallinen lisäarvo on valtava ja sitä ei vielä täysin ymmärretä.

Valmiit hallinnoidut palvelut vähentävät ylläpitoa ja parantavat laatua. Pilvi mahdollistaa dynaamisen ja systemaattisen ohjelmistojen julkaisun ja elinkaaren hallinnan. Pilvessä on useita työkaluja, joilla tietoturvan tasoa voidaan automaattisesti valvoa. Pilvi mahdollistaa lainsäädännöllisten ja regulaatioiden joustavan noudattamisen. Kaikki tämä parantaa laatua, helpottaa operointia, vähentää kustannuksia ja parantaa IT palvelun loppukäyttäjäkokemusta.

 

Codento auttaa, kun vaihtoehdot pohdituttavat

Olemme Codentossa pilvikehityksen eturintamassa ja edelläkävijä. Tavoitteenamme on olla helppo ja luotettava valinta asiakkaille koko pilvisiirtymän ajaksi. Palvelumme kattavat pilvisiirtymäkyvykkyyden tilannearvion ja tätä kautta kiteytämme suositellut vaihtoehdot asiakkaan päätettäväksi

Erilaiset työkokonaisuudet voivat myös sisältää arkkitehtuurista suunnittelua, hallintamallin rakentamista, kustannusten optimointia, migraatiota, palvelujen kehittämistä, CI/CD:n hyödyntämistä ja operointia Kaikki tämä yhteistyössä Codenton asiantuntijoiden kanssa.

--

Artikkelin kirjoittaja on Codenton Senior Cloud Advisor, Timo Laine.

Timolla on erittäin vahva tausta ja kokemus seuraavista osa-alueista: Julkisen pilven transformaatioiden liiketoimintalähtöinen konsultointi. Ratkaisuarkkitehtuuri ja pilvikehitys. Reunalaskenta. Big Data, analytiikka, AI ja koneoppiminen.  IT-johtaminen. Digitalisaatiohankkeiden portfolionhallinta. Tilannearvioinnit, kehityshankkeet, tiimien rakennus, hankkeiden toteutus. Ohjelmistokehitys. Kansainväliset toimintaympäristöt. Kyberturva. GDPR. AWS ja GCP -sertifioinnit. ERP/CRM.

 

Timo Laine

Timo Laine, Senior Cloud Advisor

 

 

Tilaa uutiskirje

Codento